Home 0 a 18 meses 1. INTERACCIÓN 1.3. Imitación y simbolización